אֵלִי, אֵלִי
שׁלֹא יִגָמֵר לְעוֹלָם
, הַחוֹל וְהַיָם
, רִשְׁרוּשׁ שֶׁל הַמַיִם
, בְרַק הַשָׁמַיִם
.תְפִלַת הָאָדָם

My God, I pray it never ends: the sea and its sand, the whispering wave’s ebb and flow, the sky’s lightning streak, fading into the darkness, and the prayerful voice of man.

Hannah Szenes